Birim Sorumlularımız
28 Ocak 2022

BİRİM ADI

BİRİM SORUMLU HEKİMİ

BİRİM SORUMLU PERSONELİ

Eğitim Birim Sorumlu Hekimi

Dt. Sinem AVCI KARCIOĞLU

Melek ORTAKCI

Enfeksiyon Birim Sorumlu Hekimi

Dt. Firdevs Merve ÖZTOKLU

Gülcan ÜLKER

Hasta ve Çalışan Güvenliği Sorumlu Hekimi

Dt. Selahattin Görkem DEMİRCİ

Nefise AKCA

Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Hekimi

Dt. İbrahim ATİK

Cansu UÇAR

Protez Hizmetleri Sorumlu Hekimi

Uzm. Dt. Seda DURUALP

Muhammet AYDIN

Radyoloji Hizmetleri Sorumlu Hekimi

Dt. Selahattin Görkem DEMİRCİ

Emre ERGİN

Genel Anestezi Sorumlu Hekimi

Dt. Firdevs Merve ÖZTOKLU

Gülcan ÜLKER

Farmakovijilans Sorumlu Hekimi

Dt. Özge YILMAZ

 

Materyovijilans Sorumlu Hekimi

Dt. Serkan Deniz COŞGUN

 

İş Güvenliği Birim Sorumlusu

 

Melek ORTAKCI

Poliklinik Sorumlu Hemşiresi

 

Suna YEŞİLOVA

Sterilizasyon Birim Sorumlusu

 

Suna YEŞİLOVA

Hasta Hakları

 

Gülcan ÜLKER

Atık Yönetimi

 

Cansu UÇAR