Birim Sorumlularımız
16 Ekim 2023

BİRİM ADI

BİRİM SORUMLU HEKİMİ

BİRİM SORUMLU PERSONELİ

Eğitim Birim Sorumlu Hekimi

Dt.Serkan Deniz COŞKUN

Fatma YILDIRIM

Enfeksiyon Birim Sorumlu Hekimi

Dt.Özge YILMAZ

Gülcan ÜLKER

Hasta ve Çalışan Güvenliği Sorumlu Hekimi

Dt.İbrahim ATİK

Reşit KUMCU

Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Hekimi

Dt. İbrahim ATİK

Fatma YILDIRIM

Protez Hizmetleri Sorumlu Hekimi

Uzm. Dt. Seda DURUALP

Muhammet AYDIN

Radyoloji Hizmetleri Sorumlu Hekimi

Dt.İbrahim ATİK

Sami Onur KORKMAZOĞLU

Genel Anestezi Sorumlu Hekimi

Dt.Elif ÇELİK

Gülcan ÜLKER

Farmakovijilans Sorumlu Hekimi

Dt. Özge YILMAZ

 

Materyovijilans Sorumlu Hekimi

Dt. Serkan Deniz COŞGUN

 

İş Güvenliği Birim Sorumlusu

 

Reşit KUMCU

Poliklinik Sorumlu Hemşiresi

 

Suna YEŞİLOVA

Sterilizasyon Birim Sorumlusu

 

Uğurkan DURSUN

Hasta Hakları

Dt.İbrahim ATİK

Gülcan ÜLKER

Atık Yönetimi

 

Fatma YILDIRIM