Misyon & Vizyon ve Değerler

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde, Eğitimli ve konusunda uzman personel ile
zamanında, güvenilir ve izlenebilir teşhis, tedavi hizmetleri sunmak, hasta ve çalışan
memnuniyetini sağlamak ve sürekli gelişen bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır.

MİSYONUMUZ


Ağız ve diş sağlığı hizmetinde çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanarak sürekli gelişmeyi hedefleyen
güvenilir ve tercih edilen bir sağlık kurumu olmaktır.

VİZYONUMUZ 

Sağlık hizmetinde; hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutan etik sorumluluk ve kararlılıkla,
kaliteli
kolay ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmaktır

DEĞERLERİMİZ

*Güvenilirlik, liderlik, dürüstlük, mükemmellik, yenilikçilik
*Takım çalışması
*Hasta ve çalışan memnuniyeti
*İnsan hakları ve yasalara uyum, tıbbi ve insani etiğe bağlılık
*Çağdaşlık ve bilimsellik,
*Her zaman ulaşılabilen ve sürekli hizmet, devamlılık
*Çevresel bilinç,
*Güler yüzlü ve yardımsever personel olmak, hastane değerlerimizdir.
 
AMAÇLARIMIZ

*Özgüvene sahip, çalışkan, eğitimli ve kendini geliştiren, deneyimli personel kadrosuyla çalışmak,
*Hasta memnuniyetini ön planda tutarken hizmet kalitesini sürekli geliştirmek,
*Hizmet aldığı tedarikçiler ile iyi ilişkiler içerisinde çalışmak,
*Verdiği hizmeti zamanında, sistemli, planlı, en az hata ile yürütmek,
*Tüm faaliyetleri kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmeyi, sınırlı olan doğal
kaynak kullanımlarını azaltmayı, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemeyi, canlı
hayatı olumsuz etkilememeyi, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak,
*Çalışanlarını, hasta ve yakınlarını oluşabilecek kaza ve tehlikelerden koruyan, güvenli bir ortam
sağlamak,
*Çalışanların ve hastaların sağlıklarının korunması için gereken her türlü önlemi almak,
*Kalite Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
*Faaliyetleri dolayısıyla sorumlusu olduğu yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymaktır.
*Nitelikli hasta muayene ve tedavi hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve maddi kaynakları en
ekonomik şekilde kullanarak daha çok sayıda hastaya muayene ve tedavi hizmeti vermek
*Modern çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerin imkanları kullanılarak kolay ulaşılabilir,
disiplinli, nitelikli, ekonomik, sürekli gelişen güvenilir sağlık hizmeti sunmak ve tercih edilen
sağlık kurumu olmaktır

HEDEFLERİMİZ

*Bilgi ve teknolojinin üst düzeyde ve konforlu bir ortamda sunulduğu,
*Hasta ve çalışan odaklı hizmet anlayışı ile bölgesel düzeyde tanınan ve tercih edilen,
hasta ve çalışan memnuniyetinin en üst düzeye ulaştığı ideal tedavi hizmetleri ile birbirini
tamamlayacak şekilde sunulduğu,
*Kaliteli ve kolay ulaşılabilir lider sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir