Ekipler
13 Ekim 2023

EKİPLER

EKİP ÜYELERİ

 

Uyum Eğitimi Ekibi

Dt.Elif ÇELİK

Nedim ERDOĞAN

Dt.Serkan Deniz COŞGUN

Cansu UÇAR

Gülcan ÜLKER

Fatma YILDIRIM

Suna YEŞİLOVA

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Eğitim Birimi Sorumlu Hekimi

Kalite Yönetim Direktörü

Enfeksiyon Birim Sorumlusu

Eğitim Birimi Sorumlusu

Poliklinik Sorumlu Hemşiresi

Bina Tur Ekibi

Dt.Elif ÇELİK Başhekim

Nedim ERDOĞAN

Cansu UÇAR

Suna YEŞİLOVA

Mehmet ÖZDEMİR

Berkan KABAKÇI
Reşit KUMCU

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Poliklinik Sorumlu Hemşiresi

Teknik Servis

Güvenlik Görevlisi
İSG Birim Sorumlusu

Temizlik Kontrol Ekibi

Dt.Özge YILMAZ

Suna YEŞİLOVA

Gülcan ÜLKER

Enfeksiyon Sorumlu Hekimi

Poliklinik Sorumlu Hemşiresi

Enfeksiyon Birim Sorumlusu

Enfeksiyon Kontrol Ekibi

Dt.Özge YILMAZ

Gülcan ÜLKER

Suna YEŞİLOVA

Enfeksiyon Sorumlu Hekimi

Enfeksiyon Birim Sorumlusu

Poliklinik Sorumlu Hemşiresi

Akılcı Antibiyotik Kullanımı Ekibi

Dt.Özge YILMAZ

Cansu UÇAR

Farmakovijilans Sorumlu Hekimi
Kalite Yönetim Direktörü

Anket Uygulama Ekibi

Hasta anketleri uygulayıcısı

Cansu UÇAR

Fatma YILDIRIM

Çalışananketleri uygulayıcısı

Cansu UÇAR

Fatma YILDIRIM

Hasta anketleri uygulayıcısı

Kalite Yönetim Direktörü

Eğitim Birimi Sorumlusu

Çalışananketleri uygulayıcısı

Kalite Yönetim Direktörü

Eğitim Birimi Sorumlusu